Personvernerklæring for Boligkanalen.no

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 20. mars 2019. Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på nettstedet Boligkanalen.no. Oppdateringer av vilkår vil publiseres.
Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på boligkanalen.no Oppdateringer av vilkår vil publiseres på denne siden.

1 Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller deg hvilke opplysninger som behandles ved at du har og bruker dine konto på Boligkanalen.no. For å opprette en brukerkonto må du registrere deg som bruker av tjenestene på Boligkanalen.no (heretter omtalt som «Tjenesten»).

Tjenesten og nettstedet Boligkanalen.no er levert av 4CastMedia AS (heretter «Vi» eller «Leverandøren»).

Vi er opptatt av ditt personvern. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om innloggede brukere på nettstedet Boligkanalen.no. Det er kun slike registrerte brukere som vi behandler personopplysninger for via Boligkanalen.no.

2 Formål og bruk av personopplysninger

2.1 Generelt om behandlingen av dine personopplysninger

Vi tar ditt personvern på alvor og vil behandle dine personopplysninger på en sikker, konfidensiell og fortrolig måte. For å sikre dette på en best mulig måte har vi foretatt forskjellige tekniske og organisatoriske tiltak.

Vår behandling av dine personopplysninger er i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder gjeldende norsk Personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning (heretter GDPR).

Som behandlingsansvarlig følger vi disse prinsippene:

 1. Behandlingen skal være lovlig, rettferdig, gjennomsiktig (åpen) og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen;
 2. Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, er adekvate, relevante og begrenset til disse formålene og viderebehandles ikke på en måte som er uforenlig med disse formålene;
 3. Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen;
 4. Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, og;
 5. Vi etablerer tiltak for å sikre personopplysningene mot uautorisert tilgang/videreformidling/endring/sletting.

2.2 Opplysninger om deg som lagres og behandles

For å registrere deg som bruker av Tjenesten må du registrere:

 • Ditt navn (ekte fornavn og etternavn)
 • Din epostadresse
 • Eventuell arbeidsgiver (hvis du ikke selv er Abonnent av Tjenesten)
 • Ditt brukernavn
 • Ditt passord

Du kan eventuelt velge å få tilgang til Tjenesten via din Google-konto eller Facebook-konto.

E-postadressen din er skjult for alle andre registrerte brukere av Tjenestene. Din e-postadresse brukes bare i forbindelse med registerings—og innloggingsprosessen, og for å sende nytt passord dersom du ønsker/ber om det.

Passordet du velger er kryptert slik at ingen andre kan lese det. Vi behandler kun passord for å tilby deg en sikker tjeneste i henhold til Brukeravtalen.

For å kunne utvikle nettsiden slik at vi kan tilby deg en så god opplevelse som mulig, har vi behov for å samle data om hvordan du bruker Boligkanalen.no. Vi samler for eksempel inn data om nettlesere du bruker, hvilken enhet du bruker og hvordan din interaksjon med nettsiden foregår.

Vi sammenstiller din aktivitet på Tjenesten i ulike lister og i din profil, for eksempel hvor mange av våre innlegg du har brukt og hvor mange innlegg du har laget og lastet opp, hvor mange ganger dine innlegg har blitt brukt av. Disse listene finner du i profilen din etter du har logget deg inn på din bruker.

2.3 Formål med lagring og bruk av opplysninger om deg

Ved Abonnentens inngåelse av avtalen med oss og din registrering og bruk av Tjenesten samtykker du som bruker til at vi kan behandle dine personopplysninger for å oppfylle Brukeravtalen mellom din arbeidsgiver (Abonnenten og oss.

Vi må behandle nødvendig personlig informasjon om deg for å være sikre på at du er rett bruker av din brukerkonto. Vi behandler derfor informasjon som brukes til å identifisere deg som person, slik som brukernavn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon du har publisert på Tjenesten.

Vi registrerer IP-adressen for alle innleggene i Tjenesten for å gjøre det mulig å opprettholde retningslinjer og andre betingelser brukere av Tjenesten må overholde.

Vi behandler dine personopplysninger til tre formål:

 1. Behandling av dine opplysningene i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne levere deg Tjenesten og andre tjenester på Boligkanalen.no til deg med oppgitt funksjonalitet.
 2. Behandling av dine opplysninger i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne hindre deg å bruke Tjenesten i strid med Brukeravtalen eller norsk lov, herunder følge opp brukeres krav knyttet til innlegg i strid med Brukeravtalen eller norsk lov.

Vi behandler dine personopplysninger som angitt i formål 1 og 2 med Brukeravtalen som lovlig behandlingsgrunnlag. Lov kan være grunnlag for noen behandlinger vi må foreta for formål 2, f.eks. er vi lovpålagt visse behandlingsaktiviteter for å overholde regnskapsplikten vår.

2.4 Hvem som har tilgang til opplysninger om deg

Leverandøren behandler i utgangspunktet bare selv dine personopplysninger, og Leverandøren vil bare bruke dine personopplysninger til formål og i den utstrekning som fremgår av Brukeravtalen og denne personvernerklæringen.

Det er kun autorisert personell hos Leverandøren og eventuelle underleverandører som vil få tilgang til opplysningene som samles inn. Leverandøren har databehandleravtale med de underleverandører som behandler dine personopplysninger på vegne av Leverandøren:

 • Ninestack LLP. (https://ninestack.com/) leverer utviklingstjenester for Leverandøren relatert til Tjenestene og har i den forbindelse tilgang til brukernavn. Det er inngått databehandleravtale etter GDPR artikkel 28 samt standardkontrakt av EU-kommisjonen (Decision 2010/87/EU) siden Ninestack er i India.
 • Domeneshop AS kan få tilgang til dine personopplysninger, og vi har databehandleravtale med denne leverandøren gjennom deres standardvilkår som gjelder mellom oss og Domeneshop AS (https://www.domeneshop.no/faq?id=365&search=databehandler).
 • Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/nb-no/): Cloud Computing Platform & Services.

Leverandøren vil ikke selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukeravtalen eller Personvernerklæringen, med mindre du har godtatt det. Vi gir for eksempel ikke andre brukere eller annonsører tilgang til din e-postadresse med mindre du selv har godtatt det.

2.5 Behandling av opplysninger om deg ved avslutning av din brukerkonto

Ønsker du å avslutte bruken av Tjenesten og avregistrere din bruker, gjør du det ved å slette din brukerkonto. Ønsker du å slette kontoen din, sletter vi alle personopplysninger vi har lagret om deg bortsett fra dine innlegg i Tjenesten.

Når du sletter din brukerkonto, vil vi sørge for at dine innlegg blir anonymisert. Det vil ikke være mulig å spore disse innleggene tilbake til deg. For å bevare Tjenestens helhet blir ikke innleggene dine slettet selv om din brukerkonto slettes.

All øvrig informasjon lagret i vår database forblir uforandret og inngår i videre drift av tjenestene som tilbys via Boligkanalen.no. Vi har etablert interne rutiner for sikker sletting av personopplysninger. Rutinene sikrer at dine personopplysninger kun blir lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert.

3 Sikkerhet

Leverandøren har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Leverandøren krever også at leverandørene som benyttes behandler dine personopplysninger på en sikker måte, herunder stiller Leverandøren krav til informasjonssikkerhet samt sørger for at overføring av data skjer på en kryptert og sikker måte. Leverandøren selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremkommer av denne personvernerklæringen og Brukeravtalen.

4 Dine rettigheter som den registrerte

Både som registrert bruker av Tjenesten og som ikke-registrert bruker av Boligkanalen.no, har du krav på dine personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger etter GDPR artikkel 15, rett til å kreve retting av feilaktige opplysninger vi har lagret om deg etter GDPR artikkel 16, rett til å kreve sletting etter GDPR artikkel 17 og rett til å kreve at behandlingen begrenses etter GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i GDPR artikkel 20 er oppfylt, har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan Leverandøren behandler dine personopplysninger, bes du ta kontakt på epost som angitt nedenfor. Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener Leverandørens behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende personopplysningslov eller GDPR.

5 Kontaktinformasjon

Leverandøren er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven og GDPR for vår behandling av dine personopplysninger via våre tjenester levert via Boligkanalen.no.

Hvis du ønsker at personopplysninger om deg skal slettes eller endres, eller du har andre spørsmål om bruk av dine personopplysninger eller dine rettigheter som registrert etter GDPR, kan du kontakte oss ved å sende slike spørsmål eller andre henvendelser på e-post til personvern@boligkanalen.no.